O projektu „Kapela ve škole“

Děti základní školy navštíví neobvyklé hodiny hudební výchovy. Budou mít k dispozici nástroje a vybavení moderní rockové kapely jako jsou elektrické kytary, baskytary, mikrofony, atd. Pro většinu dětí je to první takové setkání s hudebním vybavením takového druhu. Cílem programu je během až pěti zkoušek secvičit a zahrát jednoduchou skladbu, ve které děti budou tvořit hráče kapely. Skladby a nástrojové obsazení je aranžováno tak, aby nevyžadovalo prvotní schopnosti ve hře na nástroje. Nároky jsou kladeny na rozdělení a pochopení rolí a vzájemnou spolupráci kapely. Výsledkem programu je radost ze společného úspěchu. Součástí hodin bude informace o vlivu prostředí (jazykového, sociálního, etnického, geografického) na vývoj hudebních žánrů, směrů a folklóru.

Pro koho je projekt určen

Primárně pro všechny děti základních škol zřizovaných MHMP, které pochází z rodin s odlišným národnostním, kulturním a jazykovým zázemím a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Sekundárně pro děti z rodin s většinovým mateřským jazykem a kulturním zázemím.

Cíle projektu

Posílit u dětí nenásilnou, hravou a přirozenou formou respekt a přijímání kulturních a jazykových odlišností.

Výhody pro školy a podmínky projektu

Projekt je zdarma, škola neplatí nic.

Děti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet moderní hudební vybavení.

Žádné dodatečné personální nároky na školy - výuka bude probíhat v rámci hudební výchovy. Výuku povedou zkušení pedagogové.

Projekt bude probíhat v měsíčních cyklech v období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2018.

Projekt je spolufinancován EU a MHMP

Projekt je spolufinancován EU a MHMP

Oficiální název projektu: Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednictvím hudební výchovy ve školách zřizovaných MHMP. Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000028